عمومی- نوجوان- جلسه اول

1- آشنایی با برنامه۲-  مفهوم اضطراب

 

3- سیستم جنگ و گریز

۴- فرق ترس و اضطراب

 

۵- نشانه‌های بدنی اضطراب

۶- امید به درمان

 

ممنون که ویدیوها رو تماشا کردی. حالا به این کوئیر ۵ سوالی هم جواب بده:
⬇️
ورود به کوئیز