جدول نقشه سایت

روش استفاده از جدول

جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد

از / به خانه-home معرفی برنامه-program ارتباط با درمانگر-contactus لینک-http://www.delaram.schoolware.ir/ehome/web/page?slug= Team رضایت‌نامه-agreement پرسشنامه‌ها-measures
آر اس اس-rss
آزمون ساز آنلاین-examiner
اخبار تصویری-picnews
اختصاصی- نوجوان-Specific-adl
اختصاصی- والدین-Specific-par
ارتباط با درمانگر-contactus
ارزشیابی-evaluation
ارسال کننده پیام-timelinesender
ارسال کننده یادآور-notificationsender
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare
اطلاع رسان فایل-filenotification
اطلاع رسان مطالب-notification
برد-boardportfolio
پرداخت آنلاین-payment
پرسشنامه اضطراب اجتماعی-social-anxiety
پرسشنامه سلامت روان-mental.health.measure
پرسشنامه سلامت روان- نسخه والدین-mental.health.par.measure
پرسشنامه‌ها-measures
پروفایل-profile
پژوهش-research
پیشخوان-dashboard
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm
پیگیری سازنده برد-boardfollowing
تایم لاین-timelinefilter
تخمین رتبه-estimation
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert
ثبت نام آزمون-signupexam
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary
ثبت نام کلاس-courseclassreg
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail
جزییات نظر سنجی-poll
جست و جو-search
چاپ آزمون ساز-examinerprint
خانه-home
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert
دعوت به همکاری-psm
رضایت‌نامه-agreement
رهیاب جی پی اس-gps
سازنده برد-boardcreator
سازنده کامنت برد-boardcomment
سازنده کامنت مطلب-objectcomment
سامانه ایمیل-emailinbox
سامانه پیام-timeline
سامانه تکلیف-classlistassignment
سامانه غذا-food
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop
عمومی- نوجوان-Generic-adl
عمومی- والدین-Generic-par
فایل سنتر-filecenter
فرم ثبت نام-signup.form
فرم ویژگی‌های مثبت نوجوان-Qualities.ad.form
فرهنگی-cultural
کارت آزمون-examcard
کتابخانه-library
کنکور-konkoor
کوئیز اختصاصی جلسه اول-quiz1- Specific
کوئیز اختصاصی جلسه پنجم-Quiz 5- Specific
کوئیز اختصاصی جلسه چهارم-Quiz ۴- Specific
کوئیز اختصاصی جلسه دوم-Quiz 2- Specific
کوئیز اختصاصی جلسه سوم-Quiz ۳- Specific
کوئیز اختصاصی جلسه ششم-Quiz 6- Specific
کوئیز اختصاصی جلسه نهم-Quiz ۹- Specific
کوئیز اختصاصی جلسه هشتم-Quiz ۸- Specific
کوئیز اختصاصی جلسه هفتم-Quiz ۷- Specific
کوئیز عمومی جلسه اول-Quiz 1- Generic
کوئیز عمومی جلسه چهارم-Quiz 4- Generic
کوئیز عمومی جلسه دوم-Quiz 2- Generic
کوئیز عمومی جلسه سوم-Quiz ۳- Generic
کوئیز عمومی جلسه نهم-Quiz 9- Generic
کوئیز عمومی جلسه هشتم-Quiz ۸- Generic
گالری-gallery
گالری دسته بندی شده-galleryclassified
گالری سریع-quickgallery
گزارش تحصیلی-report
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport
گزارش مطالعه-studyreport
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport
لیست ارزشیابی-evaluationlist
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent
محتوای گروه اول- عمومی-Group 1- Generic
محتوای گروه دوم- اختصاصی-Group2- Specific
مشاهده برد-boarddetail
مشاهده عبارت-termview
مشاهده مطلب-objectview
معرفی برنامه-program
معرفی تیم تخصصی- Team
ملاقات-meeting
نشان های فعالیت آنلاین-badge
نقشه سایت-sitemap
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent
نمایش دفتر کلاسی-classlistview
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview
ورود -signin
ویرایش دانش آموز-editstudent
ویرایش کاربر-edituser